Ο Άνεμος

Ο Άνεμος

Κάθε χρονική περίοδο έχει τις θετικές πτυχές και τις αρνητικές πτυχές της. Κατά τη διάρκεια μιας θετικής χρονικής περιόδου, οι τιμές επανεξετάζονται. μια αρνητική χρονική περίοδος είναι όταν αυτές οι τιμές υποχωρούν και παραμένουν απομακρυσμένες. Η καλλιτεχνική έκφραση είναι μια έκφραση αυτής της διαδικασίας μέσω της οποίας μπορεί να γεννηθεί ένα όμορφο αποτέλεσμα. Μια τέτοια […]